Mým národům !

Mým národům !

Mým národům !

Jednou ze zákonitostí času je, že každý konec je současně začátkem něčeho nového.