Foto

Slavnostní otevření Cacovického ostrova po revitalizaci
29.06.2011
Území Cacovického ostrova je řešeno jako Regionální biocentrum. Cacovický ostrov je atraktivní pro své umístění a celoroční využití pro rekreaci obyvatel města a městské části. V rámci revitaliza...
ObrBěh 30.06.2016
30.06.2016
ObrBěh 30.06.2016
Představení nového loga KDU-ČSL spolustraníkům 14. 3. 2012
14.03.2012
Základem nově představeného loga KDU-ČSL je lipový list, který byl zvolen jako národní symbol. Barva loga byla ponechána v tmavě modré, která vyjadřuje profesionalitu, tradiční hodnoty a serióznost....
Den učitelů 28.03 2012 Brno Maloměřice Obřany
28.03.2012
Návštěva ZŠ Hamry ku příležitosti Dne učitelů 28.03 2012
Den učitelů 28.03 2014 Brno Maloměřice
28.03.2014
K příležitosti Dne učitelů 28.03 2014 jsem v Brně Maloměřicích navštívila ZŠ Hamry 12, kde jsem rozdala sboru kantorů voňavý dárek. Dlouhodobě vyzdvihuji význam kantorů pro sp...
Šlapanické slavnosti 11.08 2012
11.08.2012
Šlapanické slavnosti byly v roce 2012 provázeny dešťovými přeháňkami, které provázely jak divadla pro nejmenší nebo večerní sobotní zábavu, tak i hlavní nedělní program. Účast však byla podobně,...
Svatováclavské hody v Maloměřicích a Obřanech v roce 2012
22.09.2012
Svatováclavské hody v Maloměřicích a Obřanech v roce 2012 proběhly dne 22.9 kdy je již tradičně pořádal ÚMČ Maloměřice - Obřany. Proběhlo tradiční požehnání a povolení hodů včetně předá...
Projev místopředsedkyně Kláry Liptákové  na Ideové konferenci KDU-ČSL v Paláci Charitas
26.11.2011
Ideová konference KDU-ČSL "Zodpovědná solidarita" byla svolána usnesením 4. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL dne 7. října 2011 a konala se v Paláci Charitas 26. 11. 2011. V rámci...
Vítání občánků 15.09 2014 Brno Maloměřice
15.09.2014
Vítání občánků dne 15.09 2014 v Brně Maloměřicích a Obřanech
Gratulace nejlepším žákům ZŠ Hamry Brno Maloměřice
27.06.2011
Gratulace nejlepším žákům ZŠ Hamry Brno Maloměřice
Pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny
06.10.2011
Pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny proběhlo s bohatým doprovodným programem. Z úst starostky si děti s napětím vyslechly i pohádku ve které - jak jinak - zvítězilo dobro nad zlem. Dět...
Návštěva Domu důstojného stáří
01.08.2011
V roce 2011 jsem několikrát velmi ráda navštívila DDS - Dům důstojného stáří v Brně - Maloměřicích. Příjemné povídání se seniory je pro mne cenným pramenem názorů a zkušeností v mé práci pro naši měst...
Babi, povídej 2011
06.06.2011
V roce 2011 jsem spoluorganizovala akci "Babi, povídej", která se konala dne 06.06.2011 v příjemné zimní zahradě Domova důstojného stáří ( DDS ), kdy se sešli žáci šestých tříd ZŠ na Hamrech...