Klára Liptáková

Poděkování voličům

Poděkování voličům

Milí přátelé, děkuji za Váš zájem, podporu i pomoc ve volební kampani. Přijměte tedy můj upřímný dík za Vaši důvěru, kterou se i nadále snažím nezklamat. Právě Vaše důvěra je mi velkou podporou v mé práci.

Zelená skrčka

Zelená skrčka

Zelená past aneb kde je zakopaný pes ? Tuto otázku jsem si kladla na říjnovém zasedání Zastupitelstva Města Brna. Jsem ráda, že se mi podařilo zabránit něčemu, co by mohlo mít pro občany Brna Maloměřic a Obřan a pro město Brno jako celek nepříjemné následky.

Klára Liptáková hovoří o živnostnících

Klára Liptáková hovoří o živnostnících

Klára Liptáková hovoří o živnostnících

Aristoteles

O demokracii a populismu

Při úvahách o demokracii je často citován Aristotelův výrok, že demokracie je nejméně špatná forma vlády ze všech forem vlád, které byly vymyšleny. Rovněž tak tento velký filosof, Platonův žák, údajně vyslovil myšlenku, že " Kdyby na zemi vládla láska, nepotřebovali bychom žádné zákony. " Lze s Aristotelovým výrokem souhlasit ?

Co si přeji zachovat v Jihomoravském kraji

Co si přeji zachovat v Jihomoravském kraji

Kraj Jižní Moravy je nádherným místem k životu.

Kdo je Klára Liptáková

Kdo doopravdy jsem

Je mi blízké přímočaré jednání s kartami vyloženými na stůl. Když něco nepovažuji za smysluplné, řeknu to na rovinu. Hledám spravedlivé řešení pro každého. Neslibuji to, co nemohu dodržet.  Lidský život sestává z mnoha drobných rozhodnutí - dokud žijeme, máme v každém okamžiku možnost se rozhodovat o svém dalším kroku a případně napravit co se nepovedlo.

Kaple na Proškově náměstí v Brně-Maloměřicích

Územní plánování o nás bez nás

Brno je ve schizofrenní situaci. Má samosprávu města i samosprávy městských částí. Samospráva Brna by měla naslouchat městským částem a není divu, že když se tak nedělo, vyskytly se tendence k odtržení. Zářijové zasedání ZMB bylo bohužel zářným příkladem ignorace městských částí, když se náměstci pro dopravu a pro investice shlédli v možnosti získat co nejtučnější balík dotačních peněz na budování velkých odstavných parkovišť Park & Ride a to bez ohledu na cokoliv.

Klára Liptáková : Nemlčím, nemlžím

Nemlčím, nemlžím ...

I. díl z videosérie voleb do krajských zastupitelstev v roce 2016. V krátkém videu shrnuji jeden z mých hlavních cílů pro volby 2016 do krajských zastupitelstev. Mé hodnoty jsou křesťanské a jasně dané. Ráda se s Vámi podělím o své myšlenky, které bych považuji za důležité na krajské úrovni reprezentovat.

Diskuze s obyvateli Městské části Brno Maloměřice - Obřany

Diskuze s obyvateli Městské části Brno Maloměřice - Obřany

Ráda se setkávám s obyvateli naší Městské části Brno - Maloměřice Obřany při jakékoliv příležitosti. Pokud příležitost není, ráda si ji vytvořím a diskutuji o tématech, která je zajímají.

Důvody rozpadu koalice

Důvody rozpadu koalice

1. Náměstkyně primátora Statutárního města Brna Ing. Klára Liptáková odhaluje důvody rozpadu koalice na brněnském magistrátu. 

Stránky